Lukáš Havlíček | 15. listopadu 2012

Krajský kuželkářský svaz Vysočina ČKBF

WEBOVÉ STRÁNKY

Předseda:Petr Šindelář

Místopředseda:Tomáš Valík

 

 

ODDÍLY

Na Moravě má kuželkářský sport dlouhou tradici. V našem tehdy jihlavském kraji mají největší tradici města Třebíč, Jihlava, Pelhřimov,Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí. V roce 1949 byl zřízen kuželkářský odbor při KVTVS Jihlava. Předsedou této sekce byl zvolen Adolf Novotný, zakladatel prvního kuželkářského oddílu v Třebíči Sokola Klimentovy závody v Borovině, který tuto funkci zastával až do roku 1956. Úkolem této sekce bylo rozšíření kuželkářského sportu na další okresy, tak aby bylo možné hrát krajské soutěže.

Od roku 1952 pak organizace kuželkářského sportu prošla mnoha reorganizacemi, tak jak se měnilo státoprávní uspořádání až do dnešní podoby. Dne 23.4.2002 se sešli na kuželně KK PSJ v Jihlavě zástupci devíti oddílů z kraje Vysočina, aby založili Krajský svaz kuželek. Do pracovního výboru byli zvoleni Josef Doležal a Miroslav Berka ze Startu Jihlava, Stanislav Bezděk z KK PSJ Jihlava, třebíčské kluby zastupovali Jaroslav Dobeš z TJ Třebíč a Jaroslav Kupa z TJ JE Dukovany. Pelhřimovský okres zastupoval Václav Bína ze Spartaku Pelhřimov. Kuželkáři tak s předstihem reagovali na změny státoprávního uspořádání a na připravované změny ve struktuře soutěží. Následně pak byl zvolen Výkonný výbor KSK Vysočina, do kterého byl zvolen kromě výše jmenovaných ještě Jiří Starý ze Spartaku Velké Meziříčí. Výkonný výbor dostal mandát na dva roky. Předsedou se stal J.Doležal, místopředsedou J.Dobeš, komise rozhodčích byla přidělena M.Berkovi, komise mládeže S.Bezděkovi. Předsedou STK se stal J.Kupa.

V KSK Vysočina působilo od začátku existence 12 oddílů s počtem 525 sportovců (4. 9. 2003). Od té doby se počet členů stále udržuje těsně nad pětistovkou. KSK Vysočina rozjel soutěže družstev – Krajský přebor, dvě skupiny Krajské soutěže a Krajský přebor dorostu. Začal pořádat i každoroční Krajská mistrovství jednotlivců v deseti kategoriích.

V červnu 2004 se konala první řádná Valná hromada, na kterou byli pozváni zástupci všech 12 oddílů. Výkonný výbor byl rozšířen na počet 9. Všichni členové ustavujícího výkonného výboru byli opět zvoleni a k nim přibyl Zdeněk Fridrichovský ze Spartaku Pelhřimov a Josef Šebek z TJ Nové Město na Moravě. V průběhu volebního období nahradil Stanislava Bezděka Robin Parkan. Výkonný výbor kromě výše zminěných soutěží začal pořádat každoročně trojutkání krajských výběrů Západ – Střed – Východ. Zde se scházeli nejlepší kuželkáři z celého kraje. V tomto volebním období se náš KSK rovněž zapojil do vyjednávání s jihočeským KKS o založení nadkrajské soutěže – Divize jih. Tato soutěž se pak začala hrát od sezóny 2005/2006. V roce 2007 byl rovněž založen 13. oddíl v kraji CHJK Jihlava.

K dalšímu rozšíření Výkonného výboru došlo na Valné hromadě v červnu 2008 a to na 11 členů. Odešli J.Šebek, V.Bína, J.Dobeš a Z.Fridrichovský a nově zvoleni byli Bohumil Drápela, Miloš Holeček, Václav Novotný, Zdeněk Toman, Jiří Tuček a Petr Bína. Nastalo smutné volební období po stránce finanční. Dotace od ČKA pro rok 2009 byly úplně zrušeny a v následujících dvou letech byly silně omezeny. Proto muselo zákonitě dojít i v našem KSK Vysočina k výrazným úsporám. Bylo zrušeno trojutkání Z-S-V, dotace pro mládežnická družstva, došlo i k omezení počtu rozhodčích při Krajském mistrovství jednotlivců. Přesto zůstatek našeho konta klesal.

K úsporám (zejména v cestovném) mělo přispět i zúžení Výkonného výboru na 7 členů, ke kterému došlo na poslední Valné hromadě v červnu 2012. Ze stávajících členů Výkonného výboru zůstali J.Doležal, M.Holeček, V.Novotný, R.Parkan, J.Starý a Z.Toman. Nově zvolen byl Miroslav Němec ze Sokola Častrov. Po 10 letech abdikoval na funkci předsedy J.Doležal a ponechal si úsek rozhodčích a hospodářský. Do funkce předsedy byl zvolen Zdeněk Toman. STK byla svěřena Jiřímu Starému, který rovněž bude skupinářem krajských soutěží družstev. Členy STK se dále stali Jaroslav Kupa pro Mistrovství kraje jednotlivců a Petr Kejval jako skupinář Divize jih a Krajského přeboru dorostu. Jako místopředseda byl potvrzen Václav Novotný a předsedou komise mládeže a trenérsko-metodické se opět stal Robin Parkan. Finanční situace ve výši dotací od ČKA se stabilizovala, takže další úsporné kroky již nebyly nutné.

Oddíly v kraji se snaží v rámci svých možností vylepšovat technické zařízení svých sportovišť. V posledních letech došlo k modernizaci kuželkářských drah na kuželnách TJ Třebíč, Sokolu Cetoraz, Slovanu Kamenice nad Lipou a na obou jihlavských kuželnách. Nová kuželna byla postavena v Pelhřimově a k rozšíření z dvoudráhy na čtyřdráhu došlo v Žirovnici. V současné době jsou z jedenácti kuželen v kraji již na sedmi instalovány moderní lamelové (deskové) dráhy.

V sezóně 2015/2016 dochází k velkým úpravám v divizi – jih. Oba zúčastněné kraje se dohodli, že v této sezóně sestoupí 4 družstva a tím se do budoucna sníží počet družstev na 12. Na čtyřdrahách se bude hrát disciplína 120 h.s. a aby se sjednotilo počítání bodů s disciplínou 100 h.s. na dvoudrahách, bude se u stovek hodnotit jedním bodem každá dílčí disciplína – plné i každá dorážka. V jednom náhozu tedy půjde o 4 body a znamená to, že hráč s vyšším celkovým náhozem může prohrát (stejně jako u 120 h.s. při skóre 1:3 nebo 1,5:2,5).

V otázce vyškolených rozhodčích je náš kraj hodně nad celostátním průměrem, neboť každý pátý kuželkář má licenci rozhodčího. V současné době máme 4 rozhodčí 1.třídy, 37 rozhodčích 2.třídy a 71 rozhodčích 3.třídy. Horší je již situace v počtu vyškolených trenérů, zde budeme muset zapracovat na tom, aby se trenérská základna značně posílila.

K poslední změně ve Výkonném výboru došlo na Valné hromadě v červnu 2015, když se vzdal funkce Václav Novotný ze Spartaku Pelhřimov a byl nahrazen Stanislavem Kropáčkem ze stejného oddílu včetně funkce místopředsedy. Další člen výkonného výboru Miloš Holeček z TJ Nové Město na Moravě byl nahrazen Karlem Hlisnikovským ze stejného oddílu. Volební období stávajícího Výkonného výboru se již chýlí ke konci a tak je na všech oddílech v kraji, aby se již dnes zodpovědně zabývaly výběrem vhodných kandidátů do příštího volebního období 2016-2020.

Snímek z 30.3.1952. Utkání mezi výběry krajů. Zvítězila Jihlava 3201:2978

Snímek z 30.3.1952. Utkání mezi výběry krajů. Zvítězila Jihlava 3201:2978

Kuželna v Pelhřimov 1954

Kuželna v Pelhřimov 1954

Kuželna Kamenice nad Lipou 1954

Kuželna Kamenice nad Lipou 1954

Kuželna Cháb Jihlava

Kuželna Cháb Jihlava

Kuželna TJ Třebíč

Kuželna TJ Třebíč

Kuželna PSJ Jihlava

Kuželna PSJ Jihlava

Partnerské odkazy

Partneři

23.05.2024
Hokejové mistrovství světa v Česku navštívilo jen během základních skupin téměř 700 tisíc diváků a už před klíčovými boji je jasné, že návštěvnický…
23.05.2024
/FOTOGALERIE/ Po deseti letech se fotbalová Sparta dočkala „double“, tedy výhry v lize i v poháru během jedné sezony. Trenér Brian Priske po zápase…