Ing. Vítězslav Holub | 1. června 2022

Valné hromady

KO ČUS Kraje Vysočina hodnotila svoji činnost

V sídle KO ČUS Kraje Vysočina se sešli delegáti krajských sportovních svazů a okresních sdružení, aby zhodnotli činnost organizace na své 22. valné hromadě. Účast pozvaných delegátů byla 80 %. V úvodu proběhly standardní procedurální záležitosti, které byly jednomyslně odsouhlaseny. Následně proběhla videoprezentace České unie sportu a Kraje Vysočina. Poté si již vzal slovo předseda Krajské organizace ing. Vítězslav Holub, který zhodnotil uplynulý sportovní rok a zároveň zhodnotil činnost Krajské organizace ČUS Kraje Vysočina. 

V další části jednání vzali delegáti valné hromady zprávu o hospodaření za rok 2021, zprávu revizní komise, východiska rozpočtu organizace na rok 2022 a také si vyslechli statistická data finanční podpory sportu ze strany Kraje Vysočina. Na závěr jednání přijali delegáti valného hromady následující usnesení:¨

I. VH  bere na vědomí:

  1. Zprávu o hospodaření krajských sportovních svazů za rok 2021.
  2. Zprávu o inventarizaci za rok 2021.
  3. Informace o stavu členské základny k 31. 12. 2021.
  4. Rozdělení finančních prostředků Kraje Vysočina na mládež pro rok 2022.
  5. Výši členských příspěvků OS ČUS pro rok 2022, které stanovila Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina svým usnesením 18/VI./2022, uvedené v tabulce na straně 13 materiálu pro jednání.

 II. VH schvaluje:

  1. Zprávu předsedy KO o činnosti Krajské rady ČUS Kraje Vysočina.
  2. Zprávu o hospodaření KO ČUS Kraje Vysočina za rok 2021 a schvaluje převod kladného hospodářského výsledku střediska 1 – Aparát za rok 2021 ve výši  172 441,54 Kč do provozního fondu KO ČUS Kraje Vysočina a částku 30 000,- Kč do sociálního fondu KO ČUS Kraje Vysočina.
  3. Zprávu revizní komise KO ČUS Vysočina za rok 2021.
  4. Východiska tvorby rozpočtu KO ČUS Kraje Vysočina na rok 2022.

Partnerské odkazy

Partneři

28.09.2023
Čeští baseballisté se do semifinále domácího mistrovství Evropy neprobojovali. Výběr trenéra Pavla Chadima dnes podlehl v Brně výběru Velké Británie…
28.09.2023
Světový bronz je pro metrákového pořeza z Chomutova největším úspěchem kariéry. Takovou cennost a navíc jistotu startu na OH 2024 v Paříži přivezl z…