Ing. Vítězslav Holub | 31. května 2024

Archív | Valné hromady

KO ČUS Kraje Vysočina hodnotila svoji činnost

V sídle KO ČUS Kraje Vysočina se sešli delegáti krajských sportovních svazů a okresních sdružení, aby zhodnotli činnost organizace na své 24. valné hromadě. Účast pozvaných delegátů byla 82 %. V úvodu proběhly standardní procedurální záležitosti, které byly jednomyslně odsouhlaseny. Poté si již vzal slovo předseda Krajské organizace ing. Vítězslav Holub, který zhodnotil uplynulý sportovní rok a zároveň zhodnotil činnost Krajské organizace ČUS Kraje Vysočina. 

V další části jednání vzali delegáti valné hromady zprávu o hospodaření za rok 2023, zprávu revizní komise, východiska rozpočtu organizace na rok 2024 a také si vyslechli statistická data finanční podpory sportu ze strany státu i Kraje Vysočina. V rámci diskuse vystoupili předsedové krajských svazu fotbalu a hokeje, kteří přiblížili účastníkům dvě největší akce letošního roku a to právě proběhlé MS v hokeji, ve kterém ČR zvítězila a ME ve fotbale, kterého se česká reprezentace teprve zúčastní. Dále se diskutovalo k problematice sportovních programů, které Kraj Vysočina vyhlásil pro rok 2024. Na závěr jednání přijali delegáti valného hromady následující usnesení:¨

I. VH  bere na vědomí:

  1. Zprávu o hospodaření krajských sportovních svazů za rok 2023.
  2. Zprávu o inventarizaci za rok 2023.
  3. Informace o stavu členské základny k 31. 12. 2023.
  4. Výši členských příspěvků OS ČUS pro rok 2023, které stanovila Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina svým usnesením 54/VI./2024.

 II. VH schvaluje:

  1. Zprávu předsedy KO o činnosti Krajské rady ČUS Kraje Vysočina.
  2. Zprávu o hospodaření KO ČUS Kraje Vysočina za rok 2023 a schvaluje převod kladného hospodářského výsledku střediska 1 – Aparát za rok 2023 ve výši 401 354,91 Kč do provozního fondu KO ČUS Kraje Vysočina a částku 40 000,- Kč do sociálního fondu KO ČUS Kraje Vysočina.
  3. Zprávu revizní komise KO ČUS Vysočina za rok 2023.
  4. Východiska tvorby rozpočtu KO ČUS Kraje Vysočina na rok 2024.

III. VH doporučuje Krajské radě ČUS Kraje Vysočina:

  1. Využít podnětů z diskuse pro svou další činnost.
 

Partnerské odkazy

Partneři

19.07.2024
Druholigový Varnsdorf se odhodlal k nevšednímu experimentu. Klub už několik let dává šanci exotickým fotbalistům, tentokrát ale sáhl až do krajského…
19.07.2024
Žádná ruská televize nebude letos vysílat přenosy z olympiády v Paříži. Něco podobného se stalo naposledy v roce 1984, kdy východní blok bojkotoval…