Ing. Vítězslav Holub | 14. září 2023

Archív | Archiv | Archiv | Archiv | Archiv | Archiv

Informace k výzvám "Můj klub 2023 - 2. kolo" a "Můj klub 2023 Pohyb a zdraví - 2.kolo"

V souvislosti se zveřejněním výzev NSA

VÝZVA 4/2023 MŮJ KLUB 2023 – POHYB A ZDRAVÍ – 2. kolo

VÝZVA 5/2023 MŮJ KLUB 2023 – 2. kolo 

a vzhledem k častým dotazům, upozorňujeme na zásadní skutečnosti:

Žádní noví žadatelé nejsou oprávněným žadatelem, a tudíž podat žádost nemohou !!!

Druhou oblastí dotazů jsou dotazy některých TJ/SK, že stále nemají od NSA zprávu, jak to s jejich dotací MK 2023 vypadá.

V tomto případě je nutné kontrolovat Stav žádosti v Rejstříku sportu. V kartě Jednotného dotačního portálu – Moje žádosti – Stav, je vždy uvedeno, v jakém stavu se žádost nachází. V případě, že je uvedeno Vygenerované ZED akce (viz obrázek níže), tak TJ/SK dotaci obdrží již v prvním kole a do druhého kola dávat žádost nemůže.

V případě jiného „Stavu“, např. „Rozpracováno“ je třeba uvnitř TJ/SK zjistit, zda podavatelé žádosti udělali celý proces podání žádosti správně. V těchto případech musíme konstatovat, že podle našich zjištění bývá většinou problém na straně, TJ/SK a záhy zjistí, že buď žádost vůbec nepodaly, nebo nereagovaly na výzvy NSA k doplnění, které obdržely e-mailem popř. datovou schránkou. V tom případě je třeba ještě projít všechny dokumenty v e-mailové a datové schránce.

V případě, že po důkladném prověření všech těchto „interních“ kanálů TJ/SK, není TJ/SK schopna zjistit, zda dotaci v prvním kole obdržela, či nikoli, tak poté je třeba se obrátit na administrátora žádosti, který je uveden pod Žádostí na Jednotném dotačním portále.

 

Výtah bodu 6 z nové výzvy NSA - VÝZVA 4/2023 MŮJ KLUB 2023 – POHYB A ZDRAVÍ – 2. kolo

VÝZVA 5/2023 MŮJ KLUB 2023 – 2. kolo 

  Oprávněný žadatel

6.1. Oprávněný žadatelem je pouze ten subjekt, který splňuje následující podmínky:

a) podal žádost do Výzvy č. 21/2022 Můj klub 2023 (dále jen „Výzva 21/2022“) s tím, že Poskytovatel v souladu s ustanovením § 14j odst. 4 písm. a) řízení zastavil, neboť žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené k podání žádosti, tedy do 30.12.2022 do12:00 hod., nebo

b) podal žádost do Výzvy 21/2022 s tím, že Poskytovatel v souladu s ustanovením § 14j odst. 4 písm. c) řízení zastavil, neboť

- žádost nebyla podána způsobem stanoveným v bodě 11.1. až 11.5. Výzvy 21/2022, a/nebo

- přílohou žádosti nebylo písemné pověření dle bodu 10.1. písm. g) a bodu 11.1. Výzvy 21/2022, pokud žádost podal jiný pověřený člen statutárního orgánu, a/nebo

- přílohou žádosti nebyla plná moc dle bodu 11.2. splňující podmínky bodu 10.1 písm. g) odst. 3 Výzvy 21/2022, pokud žádost podal zmocněnec, nebo

c) odeslal dle bodu 11.3. a 11.5. Výzvy 21/2022 vyplněný elektronický formulář žádosti v elektronické formě z Jednotného dotačního portálu MF ČR (dále jen „JDP“), avšak vyplněný elektronický formulář z JDP nevygeneroval ve formátu PDF a nezaslal datovou zprávou do datové schránky Poskytovatele, přičemž Poskytovatel ho o tom písemně vyrozuměl.

Partnerské odkazy

Partneři

23.05.2024
Od roku 2015 si odpočinuli, červené dresy vyměnili za modré a znovu naskočili do akce. Bob a Bobek se po devíti letech znovu stali maskoty českého…
23.05.2024
Hokejové mistrovství světa v Česku navštívilo jen během základních skupin téměř 700 tisíc diváků a už před klíčovými boji je jasné, že návštěvnický…