Okresní tělovýchovné sdružení Žďár nad Sázavou servisní centrum sportu

Poslední aktualizace: 18.10.2017

Kalendář akcí

Říj

21

Florbalový turnaj

Datum konání: 21.10.2017 08:00

TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. pořádá Florbalový turnaj pro přípravky - chlapci i dívky

Pořadatel: TJ Spartak Velká Bíteš, z.s.

Kontakt: p. Rozmahel, tel. 603 721 872

Říj

21

Koloběh Velké Meziříčí

Datum konání: 21.10.2017 14:00

Sportovní centrum Velké Meziříčí, z.s. pořádá závod smíšených dvojic - kolo a běh na 25 km.

Pořadatel: SC Velké Meziříčí, z.s.

Kontakt: p. Salašová, tel: 773 240 485

Lis

11

Volejbalový turnaj

Datum konání: 11.11.2017 08:30

TJ Spartak velká Bíteš, z.s. pořádá pro smíšená družstva Volejbalový turnaj

Pořadatel: TJ Spartak Velká Bíteš, z.s.

Kontakt: p. Světlík, tel. 603 429 878

Lis

14

VH OTS Žďár nad Sázavou z.s.

Datum konání: 14.11.2017 15:00

Valná hromada se bude konat v Kongresovém sálu Hotelu Jehla ve Žďáře nad Sázavou.

Pořadatel: VV OTS Žďár nad Sázavou

Vložit akci

Hlavní strana

Okresní tělovýchovné sdružení Žďár nad Sázavou (OTS) je dobrovolným sdružením tělovýchovných jednot a sportovních klubů (TJ/SK) podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sdružuje rovněž sportovní svazy a sporty. OTS je členem České unie sportu (ČUS). Působí na území okresu Žďár nad Sázavou. Subjekty sdružené v OTS si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti.

Hlavním posláním OTS je servisní a koordinující role ve vztahu ke sdruženým subjektům a obhajování jejich zájmů. V rámci této role:

a) zajišťuje OTS sdruženým TJ/SK servis ve vztahu k ČUS a republikovým svazům ve smyslu centrálního zadání dle předem dohodnutývh pravidel

b) za stejných podmínek zajištuje servis rovněž sportovním svazům a sportům sdruženým v OTS

c) dle požadavku ČUS zabezpečuje v součinnosti se sdruženými TJ/SK potřebné náležitosti související s výkaznickou činností v oblsti ekonomické, majetkové, členské základny apod.

d) poskytuje nebo zprostředkuje metodickou pomoc sdruženým subjektům dle jejivh potřeb.

Aktuálně 

12.10.2017

Projekt "ČUS - Sportuj s námi"

Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2018. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku bude zaslán všem okresním sdružením ČUS a bude umístěn na webu České unie sportu www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz.

Přihlášení do projektu pro rok 2018 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017. Před vlastním sestavením kalendáře budou všechny obdržené přihlášky, v členění dle okresů, zaslány na příslušné okresní SCS ČUS k doporučení, event. k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně bude, ve spolupráci a podle zájmu partnerů a podporovatelů projektu, na ČUS sestaven kalendář akcí, s předpokládaným počtem 500 akcí za celý rok 2018.

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

 

1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;

2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;

3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);

4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;

5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;

6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;

7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;

8) termín konání akcí je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

 

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.

více informací

06.10.2017

Sportovec okresu Žďár nad Sázavou

Dne 3. 10. 2017 proběhlo v salonku hotelu Tálský mlýn vyhlášení ankety Sportovec okresu Žďár nad Sázavou za sezonu 2016 - 2017. Vyhlášení se zúčastnili všichni nominovaní sportovci, výjimečně jejich zástupce. Moderátorem byl Ing. Petr Stoček, ceny předávali předseda KO ČUS Kraje Vysočina Ing. Vítězslav Holub a místopředseda OTS Ing. Jaroslav Pazdera. Výsledky ankety jsou následující:

v kategorii jednotlivci mládež

1. místo: Kateřina Pulgretová - TJ Nové Město na Moravě z.s. /atletika/ 

2. místo: Marta Slonková - SK Nové Město na Moravě z.s.  /běžecké Lyžování/

3. místo: Matěj Danko - BK Žďár nad Sázavou, z.s. /basketbal/

v kategorii kolektiv mládeže

1. místo: minižáci U 11 MIX - BK Žďár nad Sázavou, z.s. /basketbal/

2. místo: mladší dorost - Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí /házená/

3. místo: štafeta starších žákyň - SK Nové Město na Moravě z.s. /běžecké lyžování/

v kategorii jednotlivci dospělí

1. místo: David Melichar - Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí /házená/

2. místo: Martin Pleva - SK LH Žďár nad Sázavou /lední hokej/

v kategorii kolektiv dospělí

1. místo: družstvo mužů - Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí /házená/

2. místo: družstvo mužů - SK LH Žďár nad Sázavou /lední hokej/

Všichni tito sportovci obdrželi pohár a diplom. Sportovcům, kteří se umístili na dalších místech byl předán Pamětní list.

 

více informací

archiv článků

Kancelář

Jungmannova 10
591 01 Žďár nad Sázavou

Email: otszdar@gmail.com
web: www.sportvysocina.cz/zdar

Telefon: 561 202 168
Mobil: 604 465 142

Partneři

Krajská derby ve florbalové Národní lize bodový zisk nepřinesla

19.10.2017 15:07

rss-item-image

Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod – Utkání 5. kola Národní ligy – skupiny Východ proti tradičním rivalům florbalistům Bystřice i Žďáru příliš nevyšla.

Musilův memoriál ovládli závodníci z Nového Města

19.10.2017 14:58

rss-item-image

Studnice – Za krásného slunečného počasí se o uplynulém víkendu konal u turistické chaty ve Studnicích, nedaleko Nového Města na Moravě, v pořadí již sedmý ročník Memoriálu Cyrila Musila. V tomto roce byl navíc také mistrovstvím České republiky v přespolním běhu veteránských kategorií.

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2017 OTS Žďár nad Sázavou | Administrace